Listas : Al je lijstjes op een plaats

Microsoft Live Listas Logo

Bij Microsoft Live Labs worden continue nieuwe ideeen uitgedacht. Vandaag is weer een van deze nieuwe technologieen gelanceert : Listas

Listas is een tool waarmee je al je lijstjes kunt maken, beheren en delen. Een paar voorbeelden waarvoor je Listas bijvoorbeeld voor kunt gebruiken zijn : vergadernotities, boodchappenlijstjes, bookmarks/favorieten, TODO lijstjes, etc. Hieronder even een screenshot.

Op On10.net heeft Raj Jain een demovideo geplaatst.