My Connected LifeMy Connected Life

Nowadays, everyone is always and everywhere ‘ connected ‘. Most people I know have a smarphone, Twitter, Facebook, etc. You have different gradations of  ‘connected’, but I can safely say that I belong to a group that is “connected in the extreme” . I prefer the ability  to be connected 24 × 7 to follow the latest news, always be in touch with family and friends. Nowadays this is, with all techniques, not a problem anymore. In the next few blog posts I would you like to share with you how my connected life looks ….

Smartphones, always handy
With VOIP it is nowadays no problem on your smartphone (or laptop or tablet) to be reachable under ‘ your fixed ‘ number. Yes, now I know that fewer and fewer people have a ‘ fixed ‘ number, but calling fixed-to-fixed is still quite a lot cheaper than calling fixed-to-mobile or mobile-to-fixed. In my eyes this is a gigantic cash cow, but apparently no one bothers, because the prices didn’t decrease much the last few years.

Of course it’s fine to also be reachable on your ‘ fixed ‘ number on the road, but I would like to  expand the possibilities. My blog post has nothing to do with telephony, except that it is one of the devices which I (almost) always take with me. Already a number of years I kind of wish to watch TV on my smartphone, next to be mobile connected. And if I say watch TV, I mean the watch TV the way I watch it at home : so watch all the live TVchannels the cable company delivers to my home (in my case Ziggo) and even watch the Recorded TV shows.

Windows Home Server
Last autumn I swapped the HP MediaSmart Server ‘ for a ‘faster ‘ model: The Datavault x510. The advantage of this server compared to the Mediasmart Server is the  little faster processor and the default amount ofmemory, which is 2 GB. It seems to be very easy to expand the memory even to 4GB, a colleague told me. Since a couple months I  also replaced the ‘old’ Windows Home Server version for the ‘new’ one (read: Windows Home Server 2011) for which the additional resources are quite pleasant. In addition my WHS is also getting bussier, with all the extra tasks that I have given him.

The idea
The past few weeks I decided, after thorough research, that it would be useful to watch TV via the network rather than through the ‘ old fashioned ‘ COAX signal. Now there are various possibilities described on the internet in order to achieve this and I have examined several of them. The solution I was looking for should at least meet the following requirements:

  • The TV channels (both free to air channels as the encrypted channels) can be viewed from HTPC, Laptop, tablet and smartphone;
  • It must be possible for both local and remote (via internet) to view the TV channels (via laptop, smartphone and tablet);
  • Ability to record both SD and HD channels and watch the recorded material (both local and remote);
  • If something is recorded on  ‘Device A’ it can be watched on ‘Device B’ , without to much effort;
  • Make use of the possibilities that the ‘ standard ‘ Microsoft software can offer me, if possible.

In the next few blog posts I will explain how you can configure all of this, but for today I leave it here for a moment …

 Tegenwoordig is iedereen altijd en overal ‘connected’. De meeste mensen die ik ken beschikken over een smarphone, Twitter, Facebook, etc. Nu heb je daar natuurlijk gradaties in, maar ik kan gerust zeggen dat ik wel tot een groep behoor die ‘extreem’ connected zijn. Het liefst heb ik de mogelijkheid om 24×7 het laatste nieuws te volgen, altijd in contact te staan met familie en vrienden. Tegenwoordig is dit, met alle technieken, geen enkel probleem meer. In de komende blogposts wil ik je graag met je delen hoe mijn connected life eruit ziet….

Smartphones, altijd handig
Door middel van VOIP is het tegenwoordig ook geen enkel probleem om op je smartphone (of laptop of tablet) bereikbaar te zijn onder ‘je vaste’ nummer. Ja, nu weet ik wel dat steeds minder mensen beschikken over een ‘vast’ nummer, maar toch blijft het bellen van vast-naar-vast nog een behoorlijk stuk goedkoper dan van vast-naar-mobiel of van mobiel-naar-vast. In mijn ogen is dit een gigantische melkkoe, maar blijkbaar heeft zowat niemand er moeite mee, want veel goedkoper is het niet geworden de laatste jaren.

Natuurlijk is het fijn om onderweg ook bereikbaar te zijn op je ‘vaste’ nummer, maar ik zou dit graag wat verder door willen trekken. Op zich heeft mijn blogpost eigenlijk weinig met telefonie te maken, behalve dat een van de devices is die ik eigenlijk altijd bij me heb. Al een aantal jaren heb ik een soort van wens om naast mobiel bereikbaar te zijn (en te kunnen bellen) via mijn smartphone ook gebruik te kunnen maken van TV. En als ik gebruik wil maken van TV, dan bedoel ik ook TV zoals ik dat thuis ook heb : Dus live TV kunnen kijken naar de zenders die door de kabelmaatschappij (in mijn geval Ziggo) worden aangeleverd en eventueel ook nog naar de opgenomen TV programma’s.

Windows Home Server
Nu heb ik de HP MediaSmart Server afgelopen najaar ‘omgewisseld’ voor een ‘sneller’ model : De Datavault x510. Het voordeel van deze server ten opzichte van de MediaSmart Server is de wat zwaardere processor en ook het geheugen wat standaard 2 GB is. Van een collega heb ik al begrepen dat het geheugen van de Datavault eenvoudig is uit te breiden naar 4GB. Aangezien ik sinds een paar maanden de ‘oude’ Windows Home Server versie heb vervangen voor de ‘nieuwe’ (lees: Windows Home Server 2011) zijn die extra resources toch wel erg prettig. Daarnaast krijgt m’n WHS het ook steeds ‘drukker’ met alle extra taken die ik hem heb toebedeeld, daarover verderop meer.

Het idee
De afgelopen weken heb ik, na grondig onderzoek, besloten dat het wel handig zou zijn om ook de TV via het netwerk beschikbaar te hebben in plaats van via het ‘ouderwetse’ COAX signaal. Nu zijn er op het internet verschillende mogelijkheden beschreven om dit te realiseren en ik heb er ook diverse onderzocht. De oplossing moest voor mij in ieder geval aan onderstaande eisen voldoen :

  • De TV zenders (zowel free to air kanalen als de versleutelde kanalen) moet op zowel HTPC, Laptop als tablet en smartphone te bekijken zijn;
  • Het moet mogelijk zijn om zowel lokaal als remote (via internet) de TV zenders te bekijken (ook weer via laptop, smartphone en tablet);
  • Mogelijkheid om zowel SD als HD kanalen op te nemen en terug te kijken (zowel lokaal als remote);
  • Indien er iets via ‘Device A’ is opgenomen moet het zonder al teveel moeite op ‘Device B’ terug te kijken zijn;
  • Zoveel mogelijk gebruik maken van de mogelijkheden die de ‘standaard’ Microsoft software me kan bieden.

In de komende blogposts zal ik uitleggen hoe je dit allemaal kunt configureren, maar voor vandaag laat ik het hier even bij…