Windows 8 Consumer Preview gets a special Bing HomepageWindows 8 Consumer Preview krijgt een speciale Bing Homepage

Windows 8 Consumer Preview Bing Homepage

Microsoft is teasing the Windows 8 Consumer Preview release with the coming of a special animated Bing homepage. It’s in HTML5 and is showing a swimming fish in a fish tank with mouse over highlighting features of what to expect in the upcoming Consumer Preview of Windows 8.

Since February is 29 days this year….we have to wait a little bit more then three weeks at the most before we can install the latest Microsoft’s latest client OS.

To bad the mouse-over links on the Bing page don’t work (yet), but the moment we can download the Consumer Preview the info probably will be available too.

Check out the Windows 8 Bing homepage for yourself : http://www.bing.com/?win8start=1Windows 8 Consumer Preview Bing Homepage

Microsoft is ons alvast aan het voorbereiden op de release van de Windows 8 Consumer Preview met de komst van een geanimeerde Bing homepage. De pagina is volledig HTML5 en laat een zwemmende vis zien in een soort van vissenkom waarin een aantal mouse-over links staan met daarachter een paar van de nieuwe features die we in de Consumer Preview van Windows 8 kunnen terugvinden.

Aangezien februari dit jaar 29 dagen telt…..moeten we dus maximaal nog iets meer dan drie weken wachten voordat we de laatste versie van Microsoft’s nieuwste client OS kunnen installeren.

Jammer genoeg werken (op dit moment nog) niet alle mouse-over links op de Bing page, maar op het moment dat de Consumer Preview te downloaden is zullen de linkjes het waarschijnlijk ook wel doen.

Bekijk de Windows 8 Bing homepage zelf via deze link : http://www.bing.com/?win8start=1

Windows 8 : And the super fast file copy…Windows 8 : Supersnel kopieren…

Since about a week I’m running the Windows 8 Developer Preview on my business (production) laptop, because I can :-). Today I had to copy a large file from one share to another share on my Windows Home Server 2011 machine. Usually I open a RDP connection to the box, because (at least in Windows 7) copying via your laptop isn’t the fastest way.

Last week (when I was still running Windows 7) the average speed was about 6 Mbyte/sec., so I was totally flabbergasted when I watched the copy speeds reach 40Mbyte/sec. today. Let me explain what I did…

The infrastructure
image

The above pictures shows a part of my infrastructure at home. My laptop is connected to a 802.11n WiFi network and most of the time the connection is around 144Mbit.

image

Copying really fast….with Windows 8
I copied a large file from one share (on WHS2011) to another share (on the same WHS2011). I initiate the copy-process from my laptop’s Windows Explorer. So technically the file goes from WHS2011-Share01 –> Laptop –> WHS2011-Share02. In Windows 7 the maximum copy-speed would have a max. speed of 150Mbit.  Under normal circumstances the average speed will be around 6 MByte/sec.

But, when did the copy action on my Windows 8 D.P. laptop, the average speed was around 60 MByte/sec. If you take in consideration that this is theoretical not possible to copy a file with 60 Mbyte/sec. over a 144 MBit WiFi connection.

image

It seems that (at least in Windows 8 and with a filecopy from one share to another on the same server) the file isn’t really pulled through the WiFi connection, but being copied instantly at the background (locally on the server).

image

Slow copying from….Windows 7
I couldn’t really remember that this was also possible with Windows 7, so I copied the same file the same way, but this time from a Windows 7 laptop.

windows7 copy

Copying at WHS2011 vs. Windows Server 8
In the previous test I copied a file which was located on my Windows Home Server 2011 machine. Just because we can, let’s execute the same type of copy action. This time we copy a binary-test-file located on my Windows Server 8 machine.

image

The lower speed has probably something to do with the fact that the WHS2011 machine is a physical machine and the Windows Server 8 machine is virtual….but still the 43MByte/sec is really fast through a 144Mbit WiFi connection :-). So if you use a Client which ‘understands’ the SMB 2.2 protocol, you can copy files really fast.

image

Conclusion
I really like the ‘upgraded’ version of the SMB (2.2) protocol. If you compare it to Windows 7 (SMB 2.0 if I’m correct) the new SMB 2.2 protocol already has a huge advantage if you primarily look at the speeds I achieved in my ‘simple’ copy test. At this time the fast copy speeds are only achieved if you copy files from one share to another share on the same server, at least that’s what I tested. If I copied the same file from my WHS2011 machine to the Windows Server 8 machine (using the same copy-method) the maximum speeds didn’t exceed the 3-6 MByte/sec. Don’t forget that this is just the Windows 8 Developer Preview! I’m curious if there will be any new copy-features in the BETA/RC/RTM versions!

Microsoft has a nice document where you can read some more about SMB 2.2 File Sharing Performance.Sinds ongeveer een week draai ik Windows 8 Developer Preview on mijn zakelijke (productie) laptop, gewoon omdat het kan :-). Vandaag moest ik een groot bestand van de ene share naar de andere share van mijn Windows Home Server 2011 machine kopieeren. Normaal gesproken open ik dan een RDP connective naar de machine, omdat (in ieder geval in Windows 7) het kopieren via m’n laptop niet echt de snelste manier is.

Afgelopen week (tenminste toen ik nog Windows 7 draaide) was de gemiddelde snelheid ongeveer 6 MByte/sec., dus ik was nogal verbaasd toen ik de kopieersnelheden richting de 40 MByte/sec. zag lopen. Laat me even uitleggen wat ik exact heb gedaan…

De infrastructuur
image

De afbeelding hierboven laat een gedeelte van de infrastructuur zien zoals ik die hier thuis heb. Mijn laptop is met een 802.11n WiFi netwerk verbonden en meestal is de snelheid zo’n 144 Mbit.image

Kopieer echt heel snel….met Windows 8
Ik kopieerde een heel groot bestand van de ene share (op WHS2011) naar een andere share (op dezelfde WHS2011). Ik starte het kopieerproces vanaf mijn laptop’s Windows Verkenner. Technisch gesproken gaat het bestand dan van WHS2011-Share01 –> Laptop –> WHS2011-Share02. In Windows 7 zou dit een (theoretisch) maximale kopieersnelheid van ongeveer 150 Mbit betekenen. In de praktijk ligt de werkelijke snelheid meestal rond de 6 MByte/sec.

Maar, toen ik de kopieeractie starte op mijn Windows 8 D.P. laptop, liep de snelheid op tot ongeveer 60 MByte/sec. Als je even nadenkt zul je begrijpen dat het theoretisch onmogelijk is om via een 144 Mbit WiFi verbinding een snelheid van 60 MByte/sec te halen!

image

Het lijkt er op (in ieder geval in Windows 8 en bij een kopieeropdracht van de ene naar de andere share op dezelfde server) dat de file niet echt over de WiFi verbinding wordt getrokken, maar dat hij op de achtergrond (lokaal op de server) wordt gekopieerd.

image

Langzaam kopieeren via….Windows 7
Ik kon me niet echt meer herinneren of dit ook al mogelijk was met Windows 7, dus ik heb exact dezelfde kopieeropdracht ook eens uitgevoerd vanaf een Windows 7 laptop.

windows7 copy

Kopieren met WHS2011 vs. Windows Server 8
In de vorige test heb ik een file gekopieerd die op de Windows Home Server 2011 machine stond. Gewoon, omdat het kan voeren we de kopieeropdracht nog eens uit. Dit keer kopieren we de binary-test-file welke op de Windows Server 8 machine staat.

image

De iets lagere snelheid heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat de WHS2011 machine een fysieke machine is. De Windows Server 8 machine is een virtuele machine…maar dan is 43 MByte/sec. nog steeds erg snel over een 144 Mbit WiFi verbinding. Zo als je dus een client hebt die het SMB 2.2 protocol ‘praat’, dan kun je dus heel snel bestanden kopieren.

image

Conclusie
Ik ben erg gecharmeerd van de ‘geupgrade’ versie van het SMB (2.2) protocol. Als je hem vergelijkt met Windows 7 (SMB 2.0 als ik het goed heb) dan zorgt het nieuwe SMB 2.2 protocol voor grote voordelen als het aankomt op een ‘simple’ kopieropdracht. Op dit moment zijn de snelle kopieersnelheden alleen te behalen als je bestanden kopieert van de ene share naar een andere share op dezelfde server, althans dit is wat ik getest heb. Bij het kopieeren van dezelfde file van de WHS2011 machine naar de Windows Server 8 machine (via dezelfde kopieer-methode) kwam de maximale kopieersnelheid niet boven de 3-6 MByte/sec uit. Vergeet niet dat we hier nog te maken hebben met Windows 8 Developer Preview! Ik ben benieuwd of er nog meer nieuwe kopieer-features komen in de BETA/RC/RTM versies!

Microsoft heeft trouwens een leuk document waarin je meer kunt lezen over de SMB 2.2 File Sharing Performance.

Windows 8 : Forefront Endpoint Protection will not install…Windows 8 : Forefront Endpoint Protection wil niet installeren…

Even with Windows 8 you will need a antivirus program to protect you agains the threats from the internet.

Since I’m a big fan of Forefront Endpoint Protection and I’m running the latest (beta) version (available for free at Microsoft.com) on my other machines at home, I also want to run it on my Windows 8 Developer Preview machine.

Forefront Endpoint Protection 2012
When I unpacked it and tried to install the client (.FEP2012 Eval EN-US-amd64clientfepinstall.exe) I ran into the following error.

image

You can see that FEP 2012 has a compatibility issue with Windows 8 DP and if you click Get help online, you will see that there is help available at the moment.

Too bad FEP 2012 won’t install, so when you click on the Run the program without getting help you’ll another error (0x8004FF04) and you only will be able to exit the setup.

image

So sadly enough FEP 2012 won’t run….

Forefront Endpoint Protection 2010
Second in line is FEP 2010. What I expected happened. The FEP 2010 also has a compatibility issue with Windows 8 DP. So for know I would advise (if you want to run a Microsoft anvirus solution) to install Security Essentials!

Microsoft Security Essentials
The next in line is Microsoft Security Essentials, the ‘consumer-version’ of Forefront Endpoint Protection. Did the installation of FEP 2012 even fail at the launch of the setup, the installation of Security Essentials started without any problems. After I pressed the Install (see screenshot) button, Security Essentials installed without any problems.

image

In Pictures : Windows 8 Developer Preview Setup – ConfigurationIn Beelden : Windows 8 Developer Preview Setup – Configuratie

When your pc reboots to Windows 8 for the first time, after the initial installation process, the configuration-part of the installation starts….

image

Wanneer de computer opnieuw opstart om, na het installatie proces, Windows 8 voor de eerste keer te starten zal het configuratie-deel van de installatie starten…image

Continue reading “In Pictures : Windows 8 Developer Preview Setup – ConfigurationIn Beelden : Windows 8 Developer Preview Setup – Configuratie”

In Pictures : Windows 8 Developer Preview SetupIn Beelden : Windows 8 Developer Preview Setup

 

The first thing you want to do when you have downloaded the Windows 8 Developer Preview is to install it….just check out the screenshots below to see the installation process. If you want to see the pictures of the configuration-part of the installation….just click here.

image

Het eerste wat je wilt doen als je de Windows 8 Developer Preview hebt gedownload, is hem installeren….bekijk hieronder het installatieproces in beelden. Als je de beelden van het conifguratie-deel van de installatie wilt zien…dan moet je hier even klikken.

.image

Continue reading “In Pictures : Windows 8 Developer Preview SetupIn Beelden : Windows 8 Developer Preview Setup”

Soon : Windows 8 Developer Preview Download

Earlier today Microsoft has unveiled their brand new operating system : Windows 8! During the BUILD Keynote they have announced that the ISO can be downloaded somewhere around 8:00pm (Seattle time), that’s around 4:00am CET.

The exact download link isn’t available yet, but the bits will probably be available via this link.

image

At the moment the Windows Dev Center is not available…. Just follow @WinDevs on Twitter to see when they announce the availability of the ISO’s. Maybe I’ll

get up real early tomorrow morning…to download the bits before I go off to work, but I’m not sure yet 🙂Earlier today Microsoft has unveiled their brand new operating system : Windows 8! During the BUILD Keynote they have announced that the ISO can be downloaded somewhere around 8:00pm (Seattle time), that’s around 4:00am CET.

The exact download link isn’t available yet, but the bits will probably be available via this link.

image

At the moment the Windows Dev Center is not available…. Just follow @WinDevs on Twitter to see when they announce the availability of the ISO’s. Maybe I’ll

get up real early tomorrow morning…to download the bits before I go off to work, but I’m not sure yet 🙂

Windows 8…when will the beta become available?Windows 8….wanneer zal de eerste beta versie beschikbaar komen?

The last few days the Windows 8 buzz has really started. I’m really curious when the (first?) Windows 8 Beta bits will be available for download.

There are several dates suggested for the RTM version of Windows 8. So is Windows8Geek talking about January 7th, 2013. On the Dutch Windows Blog was (for a short period of time) a message posted on the 1st celebration of Windows 7 saying that it would take two more years for Windows 8 to hit the shelves, so somewhere around October 22nd, 2012.

For the first Beta version of Windows 8 I couldn’t really find a date. On the same Windows8Geek blogpost there was a small quote from WZOR (a known leaker of Windows builds)

 • Windows 7 and Server 2008 Service Pack 2 has been worked on since the fall of 2010, and is expected to touch down if all goes well sometime in mid-2012.
 • In March, Windows 8 M3 development will commence.
 • Following M3, work on the first Windows 8 beta will begin; according to WZOR, Microsoft will release two public beta milestone builds in Windows 8′s development.
 • After the second beta, the RC will be worked on then released.
 • Approximately three months after the RC, Windows 8 will reach RTM.
 • And of course, following RTM, it will hit the store shelves and reach the general availability (GA) phase of development, which WZOR states will happen on Monday, January 7th, 2013.

For know WZOR was almost right. Just a few days ago the Post-M2 / Pre-M3 build of Windows 8, Build 7955, was leaked. So maybe we can expect the first Beta of Windows 8 around (or just after) the summer of 2011!

What do you think? When can we the official public download (via Microsoft.com) of the first Windows 8 Beta?

[poll id=”3″]De laatste paar dagen lees je steeds meer over Windows 8. Ik ben wel heel benieuwd hoelang het nog duurt voordat we de (eerste?) Windows 8 Beta bits kunnen downloaden (officieel via Microsoft.com).

Op internet kun je wel diverse datums vinden waarop de RTM versie van Windows 8 mogelijk beschikbaar komt. Zo heeft Windows8Geek het over 7 januari 2013. Op het Nederlandstalige Windows Blog stond (voor een zeer korte tijd) een bericht, geplaatst op de 1e verjaardag van Windows 7, waarin stond dat het nog ongeveer 2 jaar zou duren voor dat Windows 8 op de markt zou komen, zo ergens rond 22 oktober 2012.

Voor de eerste beta versie van Windows 8 kon ik niet echt een mogelijke datum vinden. In dezelfde Windows8Geek blogpost stond een quote van WZOR (een bekend lek welke vaak Windows versies lekt)

 • Windows 7 and Server 2008 Service Pack 2 has been worked on since the fall of 2010, and is expected to touch down if all goes well sometime in mid-2012.
 • In March, Windows 8 M3 development will commence.
 • Following M3, work on the first Windows 8 beta will begin; according to WZOR, Microsoft will release two public beta milestone builds in Windows 8′s development.
 • After the second beta, the RC will be worked on then released.
 • Approximately three months after the RC, Windows 8 will reach RTM.
 • And of course, following RTM, it will hit the store shelves and reach the general availability (GA) phase of development, which WZOR states will happen on Monday, January 7th, 2013.

Op dit moment heeft WZOR het aardig bij het juiste eind, aangezien nog maar een paar dagen geleden de the Post-M2 / Pre-M3 build van Windows 8, Build 7955, gelekt is. Het is dus goed mogelijk dat we ergens rond (of net na) de zomer van 2011 de eerste publieke beta van Windows 8 kunnen verwachten!

Wat denk jij? Wanneer kunnen we de officiele download (via Microsoft.com) van de eerste Windows 8 Beta verwachten?

[poll id=”3″]

What feature would you like in Windows 8?

windows_8_logo

It has been almost a year since Windows 7 became available to the general public. Microsoft is already working on the next version of Windows and together with Michael Pietroforte (from 4SysOps) and about 15 other blogs I’m curious what feature you think should really be part of the next Windows Client OS.

Note : I can’t promise you that any of the features mentioned below will ever make it to the new version, but you’ll never know if we could get enough votes for them Microsoft maybe implement the feature!

You only have to vote once, so if you have voted already on one of the other blogs (Demonic Talking SkullGeekSmackHelmers BlogI’M A UC BLOGmarkwilson.itmsigeekStandalone SysadminTechinchTeching It Easy: with WindowsThe Road to Know WhereThe Experience BlogThe things that are better left unspokenThe Windows ClubTiny HackerWindowsObserverWindowsProWithin Windows7 tutorials4sysops) you don’t have to vote again!

Before you can vote, please take a look at the descriptions before you cast your vote (click the Read More link).

Continue reading “What feature would you like in Windows 8?”